Welkom terug, wij hopen dat jullie hebben genoten van de zomervakantie, wij kijken er naar uit om jullie weer te mogen ontvangen.

De eerste les zal starten op maandag 4 september. Om de start zo soepel mogelijk te laten verlopen willen wij d.m.v. deze nieuwsbrief een update geven omtrent alle nieuwe veranderingen vanaf het nieuwe seizoen.

Het zal niet aan u voorbij zijn gegaan dat wij in de weken voor de zomervakantie al druk bezig zijn geweest met de implementatie van ons nieuwe leerlingen registratiesysteem.

Het is verplicht om het pasje elke les bij je te hebben, en bij binnenkomst je direct aan te melden door het pasje bij de balie te scannen. Indien het pasje is vergeten dient u dit onmiddellijk bij binnenkomst kenbaar te maken bij de baliemedewerker, u zult dan van onze medewerker verdere instructies krijgen.

Het is voor ons uitermate belangrijk om de aanwezigheid van elke leerling te registreren, in geval van calamiteiten kunnen wij snel en accuraat anticiperen, wij verzoeken u daarom met klem om direct bij binnenkomst te scannen en niet eerst uw kind naar binnen te brengen en later terug te komen om te scannen

Tijdens de overgang is het u vast opgemerkt dat er bij het scannen van het zwempasje een rode of groene kleur kan verschijnen op het scherm.

Hier een kleine toelichting op de 2 kleuren:

Groen: Als er op het scherm een groene vink verschijnt is alles in orde en kunt u doorlopen.

Rood: Als er op het scherm een rood uitroepteken verschijnt willen wij u vragen om uw pasje bij de balie in te leveren, onze medewerker(s) zullen dan terwijl u uw kind naar de les brengt uitzoeken wat er aan de hand is. Het kan zijn dat er een betalingsachterstand is of dat er geen les op de aanwezige dag/tijdstip is ingepland.

Let op: op vrijdag zijn de zwemlestijden aangepast voor badje 4, 5, het B- diploma en het C- diploma.

Hier zijn de nieuwe lestijden:

Turbo les van 15:30 is nu van 15:00 tot 16:30. Turbo les van 17:00 is nu van 16:30 tot 18:00.

Reguliere les van 15:30 is nu van 15:00 tot 15:45.
Reguliere les van 16:15 is nu van 15:45 tot 16:30.
Reguliere les van 17:00 is nu van 16:30 tot 17:15.
Reguliere les van 17:45 is nu van 17:15 tot 18:00.

Heeft dit invloed op uw planning? Laat het ons weten bij de kassa.

Vanaf het nieuwe seizoen zullen wij gebruik maken van de ingang bovenaan de trap. klik onderstaande link om de nieuwe route te ontdekken:

Route voor dinsdagmiddag & zaterdagochtend

Route voor maandagmiddag &vrijdagmiddag en zondagochtend ( badje 4/5 B/C )

Route voor vrijdagmiddag & zondagochtend ( badje 1/2/3 )

Zoals u heeft kunnen zien gaat de nieuwe route ook langs de algemene beveiliging van het Sloterparkbad. Om van de beveiliging toegang te krijgen zullen gasten moeten aantonen dat zij een

kaartje gekocht hebben of kunnen aantonen lid te zijn van een van de zwemverenigingen. Druppel Leden hoeven alleen het zwempasje te laten zien om toegang te krijgen.

Mocht het gebeuren dat uw pasje rood heeft gescand bij de balie dan krijgt u een muntje van onze medewerker mee, dit muntje kunt u dan bij de beveiliging aantonen om toegang te krijgen.

Hieronder voor onze nieuwe klanten een overzicht van de looproute en incheck procedure

Zwembad Duranbad Diemen

Vorig seizoen hebben wij de nieuwe procedure m.b.t. het afmelden van lessen al kenbaar gemaakt. Toch willen wij het nog even extra onder de aandacht brengen dat alleen lessen die tijdig (Maximaal 24 uur alvorens de les start) via ons Emailadres zijn afgemeld, ingehaald mogen worden. Afmeldingen kunnen gemaild worden naar:  afmeldingen@zwemschooldruppel.nl .Om de afmelding te kunnen verwerken dient u in de mail de naam, achternaam en  lidnr van uw kind te vermelden. Bij de afmelding zal uw kind geoorloofd afgemeld worden, in overleg kan de gemiste les op een andere dag of tijdstip ingehaald worden. Afwezigheid door ziekte is uitgezonderd op de ”tijdige” afmelding (24 uur voor de start van de les), wel verzoeken wij u om zo snel als mogelijk via de mail kenbaar te maken dat uw kind de les niet kan bijwonen i.v.m. ziekte.

Voor de reguliere lessen zit geen limiet op het aantal zwemlessen dat uw kind mag missen. Bij een tijdige afmeldingen kan er maximaal 4 keer per seizoen (september –juli) een gemiste les ingehaald worden. Om te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk lessen kan bijwonen, stoppen de zwemlessen ook tijdens de schoolvakanties. Wij adviseren om bij zoveel mogelijk zwemlessen aanwezig te zijn zodat de voortgang van de zwemlessen sneller bevordert.

Let op: Indien er 4 keer een turbo les zonder afmelding wordt gemist, vervalt de diploma garantie. Voor de reguliere cursus neemt u per periode een abonnement af met de vooraf gepresenteerde lesdagen, na het missen van meer dan 4 lessen kan de les niet meer worden ingehaald, de gemiste les kan dan ook niet verrekend of gerestitueerd worden.

Vanaf het nieuwe seizoen zullen wij strenger toezien op het dragen van de cursus/niveau zwembandjes. Wij verzoeken u met klem om de bandjes elke les mee te nemen en ervoor te zorgen dat uw kind het bandje om heeft bij het betreden van de zwemzaal. Zonder bandje zal de toegang geweigerd worden. U kunt dan bij de balie een bandje lenen tegen een borg of kopen voor €2. Veder willen wij benadrukken dat het voor de zweminstructeur belangrijk is om te weten of uw kind na 45 of 90 minuten het bad moet verlaten, wij willen op deze manier voorkomen dat we een kind onterecht uit het water sturen.

Momenteel zijn wij druk bezig met het bouwen en inrichten van een online leerlingen volgsysteem.  Het idee is dat de ouder kan inloggen om de voortgang van de lessen te volgen. Het kan daarom voorkomen dat u een keertje om extra informatie wordt gevraagd door een van onze medewerkers. Wij hopen spoedig live te gaan, nader informatie zal t.z.t. volgen.

Hulp nodig?