Update zwemlessen corona virus

Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel in de media wordt gesproken over het coronavirus en dat vanaf vandaag nieuwe maatregelen gelden voor heel Nederland. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte hebben ook wij contact opgenomen met de GGD, het RIVM en de gemeente Diemen.

Continueren zwemlessen
Vooralsnog geven al deze partijen aan dat wij de zwemlessen kunnen continueren en er geen aanleiding is om anders te doen besluiten. De zwemlessen die worden gegeven zijn in kleine groepen en de afzonderlijke groepen bij elkaar vormen geen groep groter dan 100 personen.
Om eventuele risico’s te verkleinen verzoeken we de ouders om plaats te nemen op de tribune of bij het restaurant en niet bij de zwembaden zelf.

Afzwemmen 29 maart
Voor 29 maart staat gepland voor kinderen om te kunnen afzwemmen. Omdat tijdens het afzwemmen veel kinderen in één groep zwemmen en veel ouders, familieleden en vrienden komen kijken, hebben we met het afzwemmen wel te maken met een grote groep. Vooralsnog hebben we hier geen besluit in genomen. We zullen kijken hoeveel kinderen er die dag klaar zijn om af te zwemmen en hoe de situatie dan is. De ouders van de kinderen die klaar zijn om af te zwemmen zullen we dan persoonlijk informeren.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Hulp nodig?